• مینت (Mint)

    چند حساب بانکی دارید و برای خرید یا پرداخت قبض‌هایتان نمی‌دانید که دقیقا چقدر می‌توانید هزینه کنید؟

    Mint یکی از اولین نرم افزارهای مدیریت حساب و بودجه است، و با وجود اولین‌بودن هنوز به عنوان بهترین در این زمینه معرفی می شود.

    فقط برای کانادا و آمریکا؛

    نکته‌ی عجیب در هنگام نصب این اپلیکیشن این است که شما می‌توانید شماره تلفن هر کشوری حتی ایران را در هنگام ثبت نام وارد کنید، اما فقط کانادا و آمریکا به عنوان کشورهای محل سکونت و به صورت پیش فرض وجود دارند.