شما اینجا هستید

مالی

چند حساب بانکی دارید و برای خرید یا پرداخت قبض‌هایتان نمی‌دانید که دقیقا چقدر می‌توانید هزینه کنید؟

Mint یکی از اولین نرم افزارهای مدیریت حساب و بودجه است و با وجود اولین‌ بودن هنوز به عنوان بهترین در این زمینه معرفی می‌شود.

فقط برای کانادا و آمریکا: